Vissers met respect voor de zee

Vind uw Goede Visser !

Dries Wiersma

WR16 'Deo Volente'

'Deo Volente'
'Natuur kan je niet uit een boekje halen, het is wat de zee geeft en wat de zee neemt. Duurzaam en verantwoord vissen is dat je rekening houdt met de toekomstige generaties.'

Dries vist van kinds af aan en geniet van het vak, de natuur, het buiten zijn. Hij heeft de visserij zien veranderen en ziet nu dat het minder natuur belastend is, zoals geen vogelbijvangst meer door aanpassingen aan het vistuig. Al het onderzoek en de experimenten leveren een duurzame visserij op.

Met kleinschalige visserij denk je aan de generaties die na ons komen. Dries vist met vaste vistuigen op het wad. Fuiken bij de Spuikom voor wolhandkrab, staand want voor harder en zeebaars, spieringkamers voor spiering en kubben voor strandkrab.

Voor de fuiken voor de wolhandkrab heeft hij zelf een aangepassing bedacht om geen bijvangst van jonge of kleine vis meer te hebben, die kunnen nu ontsnappen.

De strandkrabben vangt hij weg bij Mossel Zaad Invang Installaties (MZI’s) op verzoek van de mosselkwekers om de mossel de kans te geven om te groeien. Zo komt er ook een nieuw product op de markt want strandkrabben werden voorheen niet gevangen op het wad.

Dries is Waddengoud gecertificeerd Hij ziet dat als een erkenning voor de duurzame manier waarop hij vist.