Vissers met respect voor de zee

Vind uw Goede Visser !

Stichting Goede Vissers

Het merk Goede Vissers wordt beheerd door de stichting Goede Vissers. Het bestuur bestaat uit Mieke Snoek van Slow Food Amsterdam en de Nationale Ark Commissie, Geert Burema van restaurant Merkelbach en Jan Geertsema (voorzitter) namens de vissers.
De stichting is op 9 juli 2012 opgericht. Het doel is als volgt omschreven:

  • Realisatie van korte transparante handelsketens voor vis van deelnemende 'goede' vissers, waarbij de consument geïnformeerd wordt over de herkomst van de vis en er een meerwaarde wordt gecreëerd voor de vissers als stimulans voor verdere verduurzaming.