Vissers met respect voor de zee

Vind uw Goede Visser !

Twinrig

Bron: Vis & SeizoenDe twinrig methode is feitelijk het achter het schip voorttrekken van twee kuilnetten die horizontaal aan elkaar zijn verbonden. Het middelpunt tussen de twee netten is verzwaard met een slof die over de bodem glijdt. Aan beide uiteinden van het samengestelde net zijn scheerborden bevestigd die tijdens het varen buitenwaarts wijken en zo de netten horizontaal openen. Veel twinriggers vissen gericht op langoustines en vangen daarbij diverse andere soorten 'bijvis'. De meeste Wieringer langoustinevissers beschikken over voldoende quotum om de 'bijvis' gewoon te mogen aanlanden en verkopen, zodat dit een kleine extra inkomstenbron is. Vanwege het kleine motorvermogen (minder dan 300 pk) schakelen deze vissers in de winter vaak over op garnalenvisserij. De bodemberoering en het brandstofverbruik door de (gemiddelde) twinrigvisserij is minder dan bij een even groot boomkortuig en ook de ongewenste bijvangst is minder. Naast dat men met deze techniek op zoek gaat naar bodemvis, kan men ook in hogere delen van het water vissen, naar hoofdzakelijk rondvis. Kwalitatief zijn de vangsten goed. Twinrig visserij is sterk in opkomst als alternatief voor de boomkor visserij. Het nadeel is dat er geen Tong mee gevangen kan worden.