Vissers met respect voor de zee

Vind uw Goede Visser !

nieuws

Op zoek naar volgende generatie kustvissers

2 juli 2014

Vanaf 15 juli gaan de eerste Wadvistochten van Jan en Barbara Geertsema (TS31) van start. Doel is dat meer mensen kunnen kennis maken met deze traditionele visserijvorm. Volgend jaar komt er ook een echt trainingsprogramma.

De traditionele kustvisserij vergrijst. Voor het behoud ervan is toegang tot visgebieden en een goede visstand niet meer voldoende. Er moeten ook in te doekomst mensen zijn die het vak kennen en mooi genoeg vinden om het door te geven aan volgende generaties.

Daarom begint het vissersechtpaar Jan en Barbara Geertsema om mensen mee te nemen bij de hardervisserij. Vanaf volgend jaar zullen ook visserijkampen voor de schooljeugd worden aangeboden, en een compleet trainingsprogramma voor jongeren en volwassenen.nieuws