Vissers met respect voor de zee

Vind uw Goede Visser !

Wolhandkrab

Latijnse naam: Eriocheir Sinensis
Engelse naam: Chinese Crab


De Chinese wolhandkrab is de grootste krabbensoort in zoet en brak water in Nederland, met een pantser van ruim 7 cm. Oorspronkelijk kwam deze krab alleen voor in de rivieren en kustwateren van Noord-China en Korea maar is al sinds 1093 in Nederland gesignaleerd.
Om te paaien trekt de wolhandkrab in het najaar van zoet water richting zee. Ze paren in riviermondingen en zoete wateren. Daarna trekken de vrouwtjes de zee in met de eieren. De mannetjes sterven na de paring. De larven komen uit in het voorjaar en zoeken het zoete water weer op. Binnen 2 tot 5 jaar wordt de krab volwassenen waarna de trek naar zee weer kan beginnen.
Wolhandkrabben eten waterplanten en vooral kleine mosselsoorten. Verder eten ze kadavers en verzwakte vissen.
In Nederland trekt de wolhandkrab in de winter naar riviermondingen en zoete wateren.

Smaak

In Europa wordt de wolhandkrab nog niet veel gegeten, wel door Chinezen en Koreanen. Het is een ware delicatesse in China. Gestoomd komt de unieke smaak en geur het beste tot zijn recht. Chinese restaurants en de exportmarkt zijn de belangrijkste afnemers voor Nederlandse vissers. In China zijn de uit Nederlandse kustwateren afkomstige wolhandkrabben zijn bijzonder geliefd.