Vissers met respect voor de zee

Vind uw Goede Visser !

Noordzee

Bron: Nederlands VisbureauDe Noordzee is een randzee van de Atlantische Oceaan die aan drie zijden door land wordt begrensd: De oostkust van Groot-Brittannië, de Westkust van Noorwegen en de Noordwestkust van Noord-Frankrijk tot Denemarken. De Noordzee heeft een gemiddelde diepte van 94 meter. Ten zuiden van de Doggersbank bedraagt de diepte doorgaans minder dan 50 meter. Aan de Noordzijde heeft de Noordzee een brede opening naar de Atlantische Oceaan, aan de Zuidzijde is er een smalle verbinding via het Kanaal. Aan de Oostzijde is er ten zuiden van Denemarken een smalle doorgang naar de Oostzee.
In een straal van 150 kilometer van de kusten leven en werken 80 miljoen mensen. Er lopen door de Noordzee druk bevaren scheepvaartroutes. Daarnaast zijn er nog vele veerdiensten tussen de landen rond de Noordzee. In de zeebodem bevinden zich grote aardolie- en aardgasreserves, die sinds de jaren 70 van de 20e eeuw grootschalig geëxploiteerd worden.
De Noordzee bestaat uit verschillende gebieden met elk hun eigen karakteristiek. In een groot deel van de Noordzee zijn vissers actief. Afhankelijk van de gebruikte schepen, vistuigen en doelsoorten heeft elke visserij zijn eigen favoriete visgebieden.