Vissers met respect voor de zee

Vind uw Goede Visser !

Noordzeestrand Waddeneilanden

De Waddeneilanden liggen tussen de Noordzee en de Waddenzee in. Aan de Noordzeekant hebben de eilanden vanaf de duinvoet brede zandstranden met parallel aan het strand een stelsel van zandbanken en geulen. Zodra er een beetje wind en deining is, slaan op de meest ondiepe zandbanken de golven om (branding). Bij sterkere wind is er ook op de dieper gelegen zandbanken branding en bij storm vanuit zee is de hele kuststrook tot diep zee-inwaarts één grote brandingzone.
Langs het strand in de branding kan in het zomerhalfjaar met netten (staand want) op harder en zeebaars worden gevist. Als er teveel golven staan om de netten te kunnen uitzetten is het vaak wel mogelijk om te hengelen op zeebaars. Staand-want visserij en handlijnvisserij (hengel) langs het strand worden zowel beroepsmatig als recreatief uitgeoefend. Alleen geregistreerde beroepsvissers mogen hun vangst verkopen. Recreatief gevangen vis is per definitie voor eigen gebruik.