Vissers met respect voor de zee

Vind uw Goede Visser !

Waddengoud-keurmerk

Waddengoud is een individueel keurmerk per vissersbedrijf. Waddengoud stelt normen op voor duurzame visserij in de Waddenregio en beoordeeld individuele bedrijven aan de hand van die normen.

De normen volgen de systematiek van KRAV (Zweeds keurmerk voor biologische productie) die weer voldoet aan de eisen die de Voedsel- en Landbouworganisatie (Food and Agriculture Organization - FAO) van de Verenigde Naties stelt aan de duurzaamheidscertificering van wild gevangen vis.

Voorwaarde om een bepaalde visserij onder Waddengoud te kunnen certificeren is dat het bestand niet bedreigd wordt. Er worden verder geen eisen gesteld aan het bestandsbeheer omdat individuele vissers daar weinig aan kunnen doen en niet alle bestanden vanuit overheidswege worden beheerd.

Dat geldt zeker voor de Waddenzee. Na een strenge winter is de Waddenzee 'leeg'. Wadvissers zijn dus volledig afhankelijk van wat er in het voorjaar vanuit de Noordzee aan komt zwemmen. En daar hebben ze als Wadvissers geen invloed op.

Individuele vissers kunnen er wel voor zorgen dat ze in hun eigen bedrijf alles zo goed mogelijk doen. Voordat de nieuwe normen voor een visserij worden vastgesteld legt de Waddengroep deze voor aan de Waddenvereniging, en waar van toepassing is, aan de Vogelbescherming.

Vervolgens kan elke visser in de Waddenregio zelf besluiten om conform die normen te willen vissen en het Waddengoud certificaat aanvragen. Behalve duurzaamheid stelt het Waddengoud-keurmerk ook eisen aan herkomst en kwaliteit van het product.