Vissers met respect voor de zee

Vind uw Goede Visser !

MSC keurmerk

De keuze voor een transparante keten betekent niet dat Goede Vissers keurmerken zoals MSC en Waddengoud afwijst. Ook deze keurmerken dragen bij aan een duurzame visvangst. Zo wordt in de viskraam op de Noordermarkt maatjesharing met het MSC-keurmerk verkocht.

Dat betekent dat de wijze waarop deze haring is gevangen voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de Marine Stewardship Council (MSC), een gezamenlijk initiatief van het Wereld natuurfonds en Unilever (o.a. Iglo).

MSC hecht grote waarde aan duurzaam bestandsbeheer, zodat er ook in de toekomst nog gevist kan worden. Gegarandeerd duurzaam bestandsbeheer is alleen mogelijk als er voldoende bekend is over de bestandsgrootte en de biologie van de soort.

Dat zijn vooral de gequoteerde soorten, die traditioneel het meest worden bevist zoals haring, schol, tong en kabeljauw. Voor deze soorten worden internationaal afspraken gemaakt over het beheer en de per jaar in totaal op te vissen hoeveelheid. Vissers mogen daarover geen onderlinge afspraken maken van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), alleen de overheid mag quota opleggen.

Daarnaast mag er voor MSC-certificering niet te veel ongewenste bijvangst zijn en mag het zeemilieu niet worden geschaad. Het MSC-keurmerk garandeert dus dat de vis die je koopt niet leidt tot overbevissing of schade aan zeemilieu, vogels en zeezoogdieren.

Het onderzoek voor certificering is degelijk, maar ook langdurig en kostbaar. MSC-certificering is niet mogelijk voor vissoorten waarover weinig bekend is, zoals harder. En omdat gezamenlijk bestandsbeheer de basis is geeft MSC geen mogelijkheid om binnen een visserij onderscheidt te maken tussen vissers die zichzelf bewust beperken en vissers die zonder beperkingen vissen. Maar voor verduurzaming van de visserij is het juist belangrijk om individuele vissers, de 'koplopers' te kunnen onderscheiden.

Maar één ding is zeker: MSC-vis is afkomstig van visbestanden waar voldoende van aanwezig is en waar verstandig op wordt gevist. Dus op de Noordermarkt kunt u met een gerust hart een harinkje happen.