Vissers met respect voor de zee

Vind uw Goede Visser !

Wat is een Goede Visser

Een visser van Goede Vissers....

 • is zich bewust van zijn afhankelijkheid van een goede visstand en een gezonde zee, én handelt daarnaar
 • vist selectief en neemt maatregelen om ongewenste bijvangst te voorkomen en de overleving van bijvangst te verbeteren
 • zorgt voor voldoende quotum en/of vermijdt de vangst van soorten die niet mogen worden aangeland
 • gooit geen verkoopbare vis dood terug in zee,
 • let er op dat er geen beschermde diersoorten onbedoeld worden bijgevangen en zet zich extra in om deze onbeschadigd terug te zetten,
 • vist vooral op volwassen dieren die zich al hebben kunnen voortplanten, zeker bij langlevende soorten met een lage reproductie,
 • verstoort het voortplantingsproces van vissen niet (vis en seizoen),
 • voorkomt schade aan de bodem,
 • voorkomt dat er vistuig of andere materialen achterblijven in zee (spooknetten en spookhaken, lood, etc),
 • vermijdt het gebruik van schoonmaakmiddelen of verfstoffen waarvan bekend is dat ze giftig zijn voor de zee,
 • neemt afval mee naar de haven, ook het afval dat als 'bijvangst' wordt opgevist (fishing for litter),
 • richt zich liever op kwaliteit dan op kwantiteit en verzorgt de gevangen vis goed,
 • doet zijn best om meer te verdienen met minder vis,
 • verbruikt zo weinig mogelijk brandstof en materialen per eenheid gevangen vis,
 • is bereid om met collega's en andere deskundigen na te denken hoe het beter kan,
 • is bereid om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek,
 • is bereid om mee te werken aan experimenten om de visserij verder te kunnen verduurzamen,
 • is bereid om bij calamiteiten naar vermogen mee te werken aan het opruimen van vervuiling en het voorkomen van ecologische rampen,
 • Richt zich liever op kwaliteit dan op kwantiteit.