Vissers met respect voor de zee

Vind uw Goede Visser !

Over Goede Vissers

Hoezo Goede Vissers?

Veel visbestanden zijn de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan. Dat kan komen door waterstaatkundige werken, klimaatverandering en vermindering van de voedingsstoffen in het water. En de moderne visserij met steeds grotere schepen, zwaardere vistuigen en nieuwe opsporingsmethoden heeft daar zeker aan bijgedragen.

Er zijn vissers die het anders willen. Zij willen slimmer vissen en alleen grote volwassen vissen vangen met zo weinig mogelijk schade aan bodem, zeemilieu, vogels en zeezoogdieren. Deze vissers willen werken aan een gezonde visserij in een gezonde zee. En een goed gezinsinkomen verdienen met mooie vis, zonder nadelige effecten voor de natuur. Dit zijn Goede Vissers.

De visser maakt het verschil

Vis van Goede Vissers gaat niet alleen over de soort vis die je koopt. Het maakt heel veel uit hoe de vis gevangen is, waar en wanneer. De visser maakt daarbij het verschil. Hij kiest immers zijn vismethode, maaswijdte, vistijden, vislocaties, treksnelheid et cetera. Door zorgvuldiger te vissen kunnen de kosten lager zijn. Maar de vangst is ook minder.

En de vis die de één laat zwemmen wordt door een ander opgevist. Daarom zijn extra stimulansen nodig voor vissers die zorgvuldig willen vissen. Zodat hun bedrijven niet alleen ecologisch maar ook economisch duurzaam kunnen zijn.

Transparante ketens

Bij de handel en verwerking komt de vis van verschillende bedrijven en uit verschillende gebieden op één hoop. Daardoor weten consumenten niet hoe de vis gevangen is, waar en door wie. En zo kan de markt vissers niet stimuleren zorgvuldig te vissen. Goede vissers wil korte transparante handelsketens ontwikkelen, vanuit de zee tot op het bord.

Zodat de consument wél weet hoe zijn vis gevangen is, waar en door wie. Door zorgvuldig te vissen wordt topkwaliteit geleverd en de korte keten zorgt ervoor dat die supervers bij de consument komt. De meerwaarde daarvan is voor de visser, als extra stimulans om ‘goed’ te vissen.

Eigen verkoop

Als een visser kiest voor ecologische duurzaamheid dan gaat dat meestal ten koste van de hoeveelheid gevangen vis. De kwaliteit is vaak wel beter. Zeker als de vis zo vlot mogelijk van de visser naar de eindgebruiker gaat. Veel van de deelnemende ‘goede’ vissers verkopen hun verse vangst aan restaurants in hun omgeving.

Han Ypma en de broers Hans en Simon Kay verkopen hun vis ook direct aan consumenten. Jan en Barbara Geertsema staan elke vrijdag op het Vredenburgplein in Utrecht en elke zaterdag op de Noordermarkt in Amsterdam. Daar verkopen ze hun eigen vangst en vis van collega's. Er wordt daarnaast geïmporteerde wilde zalm en haring verkocht met het MSC-keurmerk voor duurzame visserij.

Tegelijkertijd brengen zij initiatieven vanuit de visserij onder de aandacht van hun klanten. Het assortiment is afhankelijk van het seizoen en de vangsten. Het bestaat onder andere uit verse Hollandse garnalen, oesters, zeebaars, harder, snoekbaars, kokkels, mosselen, schar, poon, spiering, heek, wijting en sardines. Op deze viskraam is de herkomst van de vis bekend en heeft de consument de keus.

Restaurants

Diverse restaurants serveren vis van Goede Vissers. Ook omdat die gewoon lekker en vers is. De adressen van een aantal restaurants zijn te vinden op de website. Restaurants zijn bijvoorbeeld Restaurant 't Ailand in Lauwersoog. Kijk ook eens hier voor een overzicht van de restaurants die kiezen voor vis van Goede Vissers. 

www.goedevissers.nl

Op deze website staan de portetten van Goede Vissers. Vissers met respect voor de zee. Onze vissers streven continu naar verbetering van hun vismethodes, voor een zo laag mogelijk effect op de natuur. Zij voelen zich verantwoordelijk voor de zeenatuur waarvan ze afhankelijk zijn. Goede Vissers zet die ontwikkeling in voor een ecologisch én economisch duurzame toekomst.

Contact met Goede Vissers

Ook ons verhaal is continu in ontwikkeling. Alle opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen zijn dan ook heel welkom. Reacties kunnen worden gemaild naar: info@goedevissers.nl.

Goede Vissers op Social media

Blijf op de hoogte van visserij nieuws en evenementen en volg Goede Vissers op Facebook